ทุกรุ่นราคาพิเศษ

   Anti Car Hi-Jack : ป้องกันการชิงรถ
   Hopping : ปรับเปลี่ยนรหัสแบบอัตโนมัติ
   Auto Rearming : ระบบล็อกซ้ำอัตโนมัติ
   Car Searching : ระบบค้นหาตำแหน่งที่จอดรถไว้หรือรถถูกเคลื่อนที่เข็นไป
   Shock Sensors : ระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือน
   Valet Mode : สามารถสั่งยกเลิกระบบทำงานได้
   Engine Immobilization : ระบบตัดการสตาร์ท
   Auto Door Lock-Unloak : ระบบปิด-เปิด และล็อกประตูแบบอัตโนมัติ
   Remote Function : ปรับแต่งการทำงาน ด้วยรีโมท


พี.เอส. ออโต้ซาวด์  20-22 ถ.พหลโยธิน 59 แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10230
update 09 May 2015